Anti Graffiti System
PHU MASTERS-SERVICE - Anti Graffiti System, ags, anty graffiti, anty grafiti, grafiti, graffiti, czyszczenie elewacji, hydrofobizacja, konserwacja, konserwacja zabytków, ochrona ścian, ochrona zabytków, usuwanie graffiti, usuwanie zabrudzeń, zabezpieczanie budynków, zabezpieczanie elewacji, zabezpieczanie powierzchni, zabezpieczanie ścian, znaki drogowe, zabezpieczanie, ściany, elewacje
 
PHU MASTERS-SERVICE - Anti Graffiti System, ags, anty graffiti, anty grafiti, grafiti, graffiti, czyszczenie elewacji, hydrofobizacja, konserwacja, konserwacja zabytków, ochrona ścian, ochrona zabytków, usuwanie graffiti, usuwanie zabrudzeń, zabezpieczanie budynków, zabezpieczanie elewacji, zabezpieczanie powierzchni, zabezpieczanie ścian, znaki drogowe, zabezpieczanie, ściany, elewacje

AGS® - Anti Graffiti System,

Producent preparatów technologii AGS® firma TRION TENSID AB z Uppsali (Szwecja) działa na rynku anty graffiti od 1983 roku, dysponując bogatymi referencjami ze świata i Polski potwierdzającymi skuteczność systemu.- więcej..... patrz "REFERENCJE" Produkty AGS® zostały zastosowane do przeciwdziałania graffiti na obiektach sakralnych jak np. Kościół Notre Dame de la croix w Paryżu czy kulturalnych jak Muzeum British Heritage czy też użyteczności publicznej jak najdłuższy w Europie most pomiędzy Szwecją a Danią.
System AGS® w sposób efektywny przeciwdziała zjawisku graffiti, będąc wykorzystywany w blisko 30 krajach świata od  20 lat.- więcej.....patrz "ZOBACZ EFEKTY"

W 1998 r technologia AGS® Anti Graffiti System została wprowadzona do obrotu na terenie Polski.
Firma Masters Service jest importerem preparatów technologii AGS oraz autoryzowanym przez producenta wykonawcą usług anty graffiti.

System AGS® jest technologią unikatową, ponieważ pozwala przy uprzednim zastosowaniu preparatów zabezpieczających (np. AGS® 3502 ) usunąć zabrudzenia graffiti, nie naruszając podłoża na którym ono występuje, co umożliwia przywrócenie pierwotnego stanu czyszczonej powierzchni.

 

Stosowane w systemie AGS® preparaty chemiczne mają walory pro ekologiczne, ( są biodegradalne - co ciekawe! - ulegają rozkładowi w środowisku szybciej niż jogurt ) poparte pozytywną opinią Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie, opracowaną przez Panią mgr inż. Aleksandrę Nechay. -....więcej patrz "EKOLOGIA" Właściwe użytkowanie preparatów AGS® jest bezpieczne - posiadają atesty PZH oraz spełniają wymogi przepisów budowlanych - aprobata techniczną "ITB". - więcej.... patrz "CERTYFIKATY"

 


 

 

 

AGS® - Anti Graffiti System - charakteryzuje się dwoma kierunkami działań wzajemnie się uzupełniającymi:

1. PROFILAKTYKA - Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti - więcej patrz "ZABEZPIECZANIE".

2. INTERWENCJA - Chemiczne czyszczenie istniejącego graffiti z powierzchni nie zabezpieczonej - więcej patrz "CHEMICZNE CZYSZCZENIE"

Preparaty mają zastosowanie zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz.

Najistotniejszym aspektem technologii jest zabezpieczanie powierzchni przed graffiti, gdyż działania te mają uzasadnienie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzenia i dają 100% pewność uzyskania tego efektu.

Chemiczne likwidowanie graffiti z powierzchni nie zabezpieczonych jest kosztowniejsze i mniej efektywne (zwłaszcza na powierzchniach "porowatych") 
, dlatego w naszych działaniach kładziemy nacisk na profilaktykę, czyli zabezpieczanie.