Anti Graffiti System
PHU MASTERS-SERVICE - Anti Graffiti System, ags, anty graffiti, anty grafiti, grafiti, graffiti, czyszczenie elewacji, hydrofobizacja, konserwacja, konserwacja zabytków, ochrona ścian, ochrona zabytków, usuwanie graffiti, usuwanie zabrudzeń, zabezpieczanie budynków, zabezpieczanie elewacji, zabezpieczanie powierzchni, zabezpieczanie ścian, znaki drogowe, zabezpieczanie, ściany, elewacje

CHEMICZNE USUWANIE:
graffiti z powierzchni:
  wielka płyta
  klinkier
  wagonów kolejowych 1
  wagonów kolejowych 2
cieni graffiti z powierzchni:
  sztuczny kamień
   fugi
 

F
I
L
M
Y


Chemiczne czyszczenie graffiti z nie zabezpieczonych powierzchni


Drugoplanowym kierunkiem działania systemu AGS® jest usuwanie graffiti z powierzchni, która nie była wcześniej zabezpieczona. Odbywa się to za pomocą chemicznych preparatów AGS®.

Chemiczne usuwanie graffiti polega na pokryciu zabrudzonej powierzchni odpowiednim środkiem AGS®, a następnie gorąco-wodnym płukaniu najlepiej pod ciśnieniem. Jest metodą zazwyczaj czasochłonną (zwłaszcza na powierzchniach porowatych), wymagającą zastosowania "wyważonych" operacji mających na celu zlikwidowanie graffiti w sposób nie uszkadzający czyszczonej powierzchni.

  Środki AGS® do chemicznego usuwania graffiti charakteryzują się wydłużonym czasem działania, dzięki czemu możliwym jest zlikwidowanie graffiti w sposób nie "naruszający" podłoża na którym zostało wykonane. Ponadto, ich żelowa konsystencja pozwala na aplikację na pionowych powierzchniach bez ryzyka spłynięcia lub przedwczesnego odparowania. Żelowa postać zapewnia "związanie" rozpuszczonych farb i nie dopuszczenie do ich penetracji w głąb czyszczonej powierzchni, co zazwyczaj dzieje się w przypadku używania preparatów o konsystencji wodnistej.
Wszystkie posiadają atesty "PZH" oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska - więcej ... patrz - "CERTYFIKATY " Ich użytkowanie jest bezpieczne, a powstałe w procesie czyszczenia ścieki nie wymagają utylizacji, lecz mogą zostać odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji - więcej ... patrz -"EKOLOGIA"

Proces chemicznego czyszczenia graffiti dzielimy na następujące grupy:

· z powierzchni twardych, nie absorbujących jak np. marmur, granit, klinkier, szkło, powierzchnie malowane przemysłowo jak wagony kolejowe, autobusy, tramwaje, wiaty przystankowe, budki telefoniczne itp. Do tego celu służą preparaty AGS®-221, AGS®-2+, AGS®-27, AGS®-60, AGS®-5, AGS®-55 - więcej... patrz "PREPARATY" Proces czyszczenia z tego typu powierzchni jest stosunkowo prosty i przynoszący zadowalające efekty.

· z powierzchni gładkich, delikatnych jak np. pleksiglasy, lamperie, laminaty, znaki drogowe i reklamowe. Do tego celu służą preparaty AGS®-5, AGS®-55, AGS®-55-ściereczki - więcej... patrz "PREPARATY" Usuwanie graffiti w większości przypadków nie sprawia problemu z uzyskaniem 100 % efektu, o ile czyszczenie odbywa się w stosunkowo niedługim czasie od zabrudzenia-dotyczy to zabrudzeń wykonanych wodoodpornymi markerami, które pozostawione na zbyt długo powodują chemiczną ingerencję w podłoże zawartych w nich rozpuszczalników lub lakierów. Skutkiem takiej sytuacji podczas czyszczenia może być efekt usunięcia tylko samego koloru graffiti ( barwnika), natomiast miejsce w którym było graffiti nadal jest widoczne w postaci negatywu. 

· z powierzchni porowatych i delikatnych jak np. termoizolacyjne wyprawy tynkowe czy tynki cementowo-wapienne wykończone farbami elewacyjnymi. Do tego celu służą preparaty AGS®-2+, AGS®-27, AGS®-221, AGS®-60. - więcej... patrz "PREPARATY" Usuwanie graffiti na tych powierzchniach jest  skomplikowane, wymagające szczególnej ostrożności i "wyważonych" działań. Uzyskanie właściwego efektu uzależnione jest zasadniczo od trwałości czyszczonego materiału tzn. jego odporności na reakcje chemiczne oraz działanie wodą pod ciśnieniem o wysokiej temperaturze. Przy odpowiednim zastosowaniu preparatów przez doświadczonego wykonawcę możliwym jest 100% usunięcie zabrudzenia. Proces ten narażony jest jednak na uszkodzenie czyszczonej powierzchni polegające najczęściej na powstaniu "odbarwień", a czasem nawet usunięciu warstwy farby elewacyjnej lub rozrzedzeniu masy tynkowej.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że chemiczna metoda usuwania graffiti jakkolwiek przynosząca zadowalające efekty na powierzchniach "nie absorbujacych-twardych" winna być stosowana jako działania doraźne.

Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że inwazyjne-chemiczne metody usuwania graffiti nie pozostają bez wpływu na czyszczoną powierzchnię pomimo uzyskania zadowalającego wzrokowego efektu. Ich wielokrotne stosowanie może w efekcie doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia.

Dlatego metoda ta powinna być traktowana jako etap przygotowujący powierzchnię do późniejszego zabezpieczenia przed graffiti, które gwarantuje 100% efekty.

Chemiczne usunięcie graffiti, ułatwia naprawę-pomalowanie powierzchni (w przypadku gdy efekt czyszczenia nie przyniósł właściwego rezultatu).
Zamalowanie nie usuniętego graffiti nastręcza dużo kłopotu i w większości przypadków wymaga kilkakrotnego pokrywania go farbą. Zwykłe zamalowanie bohomazów jest również nie uzasadnione technologicznie (zwłaszcza na pow. dyfuzyjnych) gdyż zamalowane graffiti stanowi skuteczną przeszkodę dla naturalnego "oddychania" tynku doprowadzając w efekcie do jego szybkiej degradacji.

W związku z powyższym kolejnym etapem po chemicznym usunięciu graffiti powinno być zabezpieczenie powierzchni przed kolejnymi malowidłami, które umożliwia ich zmycie za pomocą gorącej wody -... więcej patrz "ZABEZPIECZANIE"