43-430 Skoczów, Harbutowice ul. Wiślańska 156, tel. 033/ 816 80 80, 816 48 48, 602 33 40 70

PHU MASTERS SERVICE
wyłączny importer technologii
AGS - Anti Graffiti System
oraz dystrybutor i autoryzowany przez producenta wykonawca usług

więcej
   


obiekty przy których zabezpieczaniu i czyszczeniu
zastosowany został system AGS ®


Aktualności

2012-01-23

ZMIANA LOKALIZACJI SIEDZIBY FIRMY ! ! !

Szanowni Pa?stwo, Uprzejmie informujemy, ?e z dniem 25 stycznia br. zmieniamy lokalizacj? firmy.
Więcej »2010-02-23

HARMONOGRAM SZKOLE? NA 2010 ROK

Przedstawiamy terminy szkole? AGS na rok 2010. Spotkania maj? charakter ca?odniowy i sk?adaj? si? z cz??ci teoretycznej i praktycznej. Formularz zg?oszenia znajduje si? na naszej stronie w linku "oferta-formularze". Prosimy o pisemne zg?aszanie ch?ci uczestnictwa faksem na numer; 033 816 80 80 w.11 lub emaliem; biuro@ags.info.pl Szkolenia organizujemy w dniach; 26 marzec, 21 maj, Liczba miejsc jest ograniczona, w zwi?zku z tym o uczestnictwie decyduje kolejno?? zg?osze?. Pozdrawiamy Zespó? Masters Service


« Wstecz


2009-11-03

TARGI AUTOSTRADA POLSKA 12-15 V 2009

Targi ciesz?ce si? najwi?kszym powodzeniem w bran?y drogowej.
Więcej »2009-11-03

TARGI ENERGATAB 15-17 IX 2009

Energatab cieszy si? od lat ogromnym zaufaniem w?ród energetyków z Polski i zagranicy.
Więcej »2009-11-03

TARGI TRAKO 14-16 X 2009

Targi Transportu Szynowego Tako jak zawsze bardzo udane !!!
Więcej »
                      


Copyright by Masters-Service 2002/2003
Strona przystosowana do rozdzielczości 1024x768

         
Anti graffiti system