Certyfikaty
 
  Preparaty technologii AGS® posiadają wymagane polskimi przepisami aprobaty, atesty dopuszczające je do stosowania w naszym kraju.
Ich użytkowanie jest bezpieczne przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie produkty posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie:

· AGS®- 3502, nr atestu PZH - HK/B/1678/05/98
· AGS®- 3510, nr atestu PZH - HK/B/0783/03/99
· AGS®- 3505, nr atestu PZH - HT-0882/2001
· AGS®- 55,     nr atestu PZH - HK/B/0783/05/99
· AGS®- 5,       nr atestu PZH - HK/B/1678/6/98
· AGS®- 2+,     nr atestu PZH - HK/B/1678/04/98
· AGS®- 221,   nr atestu PZH - HK/B/1678/01/98
· AGS®- 27,     nr atestu PZH - HK/B/0783/01/99
· AGS®- 60,     nr atestu PZH - HK/B/1678/03/98

Preparat AGS®- 3502 EXTRA STRONG do zabezpieczania elewacji przed graffiti posiada aprobatę techniczną "ITB" o nr AT-15-4497/2000 dopuszczającą go do stosowania w budownictwie, której treść zamieszczamy poniżej.

Wszystkie produkty systemu AGS® poparte są pozytywną opinią Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie "o ich wpływie na środowisko naturalne" - ...więcej patrz EKOLOGIA.

Oprócz polskich certyfikatów środki systemu posiadają aprobaty europejskie dopuszczające ich stosowanie na różnych obiektach jak ZABYTKI,  konstrukcje mostów i wiaduktów, wagony kolejowe itp. Polskie odpowiedniki tych aprobat są w trakcie realizacji. - ...więcej patrz OPINIE dr Paweł Karaszkiewicz, Laboratorium Chemii Konserwatorskiej Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Kraków 2002-12-01

Więcej na temat certyfikatów można dowiedzieć się na stronie producenta  TRION TENSID AB z Uppsali (Szwecja)