Przedstawiamy Państwu listę sztandarowych obiektów przy których zastosowana została technologia AGS® ANTI GRAFFITI SYSTEM.
Jest to zbiór tylko wybranych, niektórych obiektów z Polski oraz ze świata, którego całościowe opublikowanie byłoby kłopotliwe z uwagi na mnogość informacji.

Celowo nie zamieszczamy szczegółowej dokumentacji fotograficznej i zakresu przeprowadzonych prac na obiektach z Polski, gdyż obawiamy się ( mając na uwadze dobro naszych klientów), że materiały takie mogłyby zostać wykorzystane przez pseudo grafficiarzy do "wypróbowania swoich umiejętności" i sprawdzenia skuteczności systemu AGS® narażając naszych klientów na zbędny chwilowy kłopot.
Szczegółowy materiał informacyjno-fotograficzny z zakresem wykonanych usług anty graffiti możemy przedstawić podczas osobistego spotkania, do którego serdecznie zachęcamy.

Ponadto prezentujemy wybrane listy referencyjne potwierdzające skuteczność i uznanie naszych klientów dla oferowanego przez nas systemu anty graffiti.